Nederlands Governance Genootschap

Debat en dialoog over Corporate Governance

Quis custodiet ipsos custodes?

Onderzoek, Opleiding & Advies

 

Het NCG verricht op eigen initiatief én op verzoek onderzoek naar corporate governance in theorie en praktijk.

Het NCG organiseert debatten en op maat gesneden opleidingen over toezicht en bestuur.

Het NCG adviseert organisaties over de manier waarop zij hun governance het beste vorm kunnen geven.

Het NCG assisteert commissarissen en raden van toezicht bij evaluaties.

Het NGG staat commissarissen en raden van toezicht bij in precaire situaties.

Contact

Telefoon

+31703683500

Adres

Fuchsiastraat 165

2565PP Den Haag

KVK 34225538

Bank

IBAN:

NL81BUNQ2038517142

Het bestuur van het Nederlands Governance Genootschap bestaat uit Paul Frentrop en Ronald Florisson.