Nederlands Governance Genootschap

Debat en dialoog over Corporate Governance

Quis custodiet ipsos custodes?

Wie houdt er toezicht op de toezichthouders?

Onderzoek, Opleiding & Advies

Het NGG verricht op eigen initiatief én op verzoek onderzoek naar corporate governance in theorie en praktijk.

Het NGG organiseert debatten en op maat gesneden opleidingen over toezicht en bestuur.

Het NGG adviseert organisaties over de manier waarop zij hun governance het beste vorm kunnen geven.

Het NGG assisteert commissarissen en raden van toezicht bij evaluaties.

Het NGG staat commissarissen en raden van toezicht bij in precaire situaties.
Sinds
2013


Het bestuur van het Nederlands Governance Genootschap bestaat uit Paul Frentrop en Ronald Florisson.

Adres


Fuchsiastraat 165

2565PP Den Haag

telefoon


+31703683500

e-mail


info@nederlandsgovernancegenootschap.nl

KVK

34225538

bank

NL81BUNQ2038517142
envelopephonemap-markerclock